Nola confusalis Brunpucklig trågspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingarna relativt smala med utdraget framhörn. De är grå med två tydliga svarta tvärlinjer och utanför en vit våglinje. Inre tvärlinjen gör en sväng vid mellersta fjällpuckeln och utanför yttre puckeln finns brun framkantsfläck. De sällan exponerade bakvingarna är ljusgrå med något mörkare ytterkanter.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Tilia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Meganola strigula
Gulpucklig trågspinnare
Nola aerugula
Vitpucklig trågspinnare
Nola karelica
Gungflytrågspinnare