Nola aerugula Vitpucklig trågspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingar vita med två tydliga mörkbruna tvärlinjer, den yttre med inre brun skuggning. De tre fjällpucklarna vita på yttersidan och gråbruna på ovansidan. Finns varianter som är antingen helt bruna eller nästan helt vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fragaria, Lotus, Medicago, Potentilla, Rubus, Trifolium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Meganola albula
Vit trågspinnare
Nola karelica
Gungflytrågspinnare
Nola confusalis
Brunpucklig trågspinnare