Noctua interjecta Rödbrunt bandfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna eller gulbruna framvingar som är mörkare i ytterdelen. Diffus oval och njurfläck. Två diffusa dubbla mörka tvärlinjer. Gul bakvinge med brett svart band längst ut och liten svart diskfläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Filipendula ulmaria, Malva sylvestris, Salix

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Noctua comes
Leverbrunt bandfly
Noctua interposita
Storfläckigt bandfly
Diarsia mendica
Mångformigt jordfly
Diarsia rubi
Hallonjordfly