Nematopogon pilellus Bronsantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har gråbruna framvingar med nätmönster i yttre halvan, honan oftast ljusare och mer gul. Antennerna vita, hanens 2,5-3 ggr vinglängden, honans 2 ggr. Hjässan ockragul, ansiktet vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal