Nematopogon adansoniellus Bokantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna framvingar med nätmönster i yttre halvan. Antennerna karakteristiskt ringade i vitt brunt, hanens 2 ggr vinglängden, honans 1,5 ggr. Hjässan gulbrun.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus sylvatica, Prunus spinosa, Quercus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Nematopogon pilellus
Bronsantennmal
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal