Monochroa tenebrella Vitsprötad dystermal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Gråbruna framvingar utan teckning men med purpurglans. Långa uppåtriktade palper med inre delen kraftig, gråsvart och yttre segmentet smalt och ljust. 3:e segmentet lite kortare än 2:a. Honan har yttre 1/3 av antennerna vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex crispus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Syncopacma karvoneni
Vickerpalpmal