Monochroa suffusella Ängsullsdystermal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar ljust gulbruna, aningen mörkare ut mot spetsen. Svart fläck centralt 2/3 ut och oftast en vid framkanten lika långt ut. Antennerna svagt ringade. Palperna ljusa, spridda mörka fjäll på 2:a och mörk spets på 3:e segmentet.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eriophorum angustifolium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Monochroa arundinetella
Starrdystermal
Monochroa saltenella
Fjällängsdystermal
Monochroa ferrea
Sandhedsdystermal
Monochroa niphognatha
Fyrpunkterad dystermal
Bryotropha terrella
Brun mossmal