Mompha subbistrigella Bergdunörtsbrokmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkgrå framvingar med vitt tvärband 2/5 ut som vidgas bakåt och inte når framkanten samt ett vitt tvärband 3/4 ut. 2-3 svarta längsgående streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium montanum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Mompha sturnipennella
Gallmjölkebrokmal