Mompha divisella Galldunörtsbrokmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvarta framvingar med vit rotfläck i bakre delen som fortsätter och vidgas till trekantig bakkantsfläck. Vitt tvärband 4/5 ut med orangebruna fläckar på ömse sidor. Grupper av resta mörka fjäll. Huvud ljust, mellankropp brun.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Mompha conturbatella
Svart mjölkebrokmal
Blastodacna atra
Apelmärgmal
Mompha propinquella
Vitryggsbrokmal
Mompha sturnipennella
Gallmjölkebrokmal
Epinotia crenana
Smal videvecklare