Mirificarma mulinella Harrisstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Gråbruna till ljusgrå framvingar med orange och svart pudring. Svart längsgående streck i princip från basen till spetsen men oftast brutet i mitten. Svarta fläckar längs ytterkanten. Huvud ljust.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus, Ulex

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa artemisiella
Ljusryggad småstävmal
Scrobipalpa samadensis
Gulkämpesmåstävmal