Miltochrista miniata Rosenvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig med gula till orange framvingar med glödande kanter och unik vågformig skarp svart tvärlinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: