Micropterna sequax

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda, rundade vingar med spräcklig gulbrun färg. Har en större, ljusare fläck mitt på vingen och cellen längs inre delen av bakkanten är rent brungul.
©
♀+♂
Framvingelängd: 14-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla