Metzneria santolinella Färgkullekorgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar översållade med mörkgrå och vita fjäll i främre delen och längs ribbor i bakre. Svarta prickar 1/3, 1/2 och 2/3 ut. Palperna långa, 2:a segmentet förtjockat och 2:a och 3:e rödbruna med ljus gulaktig spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthemis tinctoria

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Metzneria ehikeella
Väddklintskorgmal
Metzneria lappella
Kardborrekorgmal
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Metzneria neuropterella
Nättecknad korgmal
Metzneria aprilella
Rödstreckad korgmal