Metzneria aestivella Spåtistelskorgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna och rödbruna framvingar med längsgående grå och vita streck längs ribbor och bakkant. Palperna långa med 2:a segmentet kraftigt och rödbrunt. Huvud och mellankropp ljust brungula.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Carlina vulgaris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Metzneria ehikeella
Väddklintskorgmal
Metzneria aprilella
Rödstreckad korgmal
Metzneria lappella
Kardborrekorgmal
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal