Melanchra persicariae Vitfläckigt lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda svartglänsande framvingar med tydlig vit njurfläck karakteristiskt. Rödorange tofs långt fram på bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Convolvulus, Corylus, Hedera, Humulus, Prunus padus, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Trifolium, Urtica dioica, Vaccinium uliginosum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Apamea rubrirena
Rödtofsat ängsfly
Mesapamea secalis
Större vitaxfly
Mesapamea didyma
Mindre vitaxfly