Meganola albula Vit trågspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingar vita med tvärband mitt på vingen som är brunt med ett svartbrunt mittband. Ljusbrunt ytterkantsfält med avbruten vit våglinje. Flera bruna fläckar längs vingframkanten. Styrkan hos teckningen varierar en hel del.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria vesca, Mentha aquatica, Rubus caesius, Rubus idaeus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Nola aerugula
Vitpucklig trågspinnare
Nola karelica
Gungflytrågspinnare