Malacosoma neustrium Buskringspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Buskringspinnare förekommer i två olika färgformer, den vanligare är ockragul och den ovanligare är rödbrun. Framvingarna är ockragula med två tämligen raka parallella bruna tvärlinjer. Den inre tvärlinjen inte riktigt till bakkanten. Vingfransarna bruna med två breda vita partier i främre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Malus domestica, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Tilia

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare