Macaria carbonaria Mjölonmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med 4 brunsvarta tvärband och många småfläckar i samma nyans. De två yttre tvärbanden har vitare band på utsidan. Skäckiga vingfransar i brunt och vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva, Betula, Empetrum nigrum, Salix, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ematurga atomaria
Ängsmätare
Chiasmia clathrata
Rutig buskmätare
Narraga fasciolaria
Fältmalörtsmätare