Macaria alternata Albågmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkkantad inbuktning på ytterkanten av framvingen nära framhörnet, svart tassmärke på framvingen och tydligt spetsig bakvinge skiljer den från alla utom M. notata.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Salix caprea, Sorbus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Macaria notata
Pilbågmätare
Macaria signaria
Granbågmätare