Lyonetia prunifoliella Slånlansettmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket smala vita framvingar. Brunt streck utåt från bakkanten 1/2 ut. I yttre delen finns brun och grå fläck med 4-5 utlöpare mot framkanten. En form har inre delen mest brunsvart. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus sylvestris, Prunus spinosa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Lyonetia ledi
Porslansettmal
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal