Lomographa bimaculata Fläckatlasmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Vita vingar med två distinkta svarta fläckar vid framkanten. Från fläckarna utgår två otydliga ibland osynliga tvärlinjer och i regel finns svart diskpunkt. Varierande mängd brun pudring i yttre halvan av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Tilia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Lomographa temerata
Bandatlasmätare