Lomaspilis marginata Mindre fläckmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita vingar med varierande brunsvarta teckningar som i normalfallet består av band längs ytterkanten, rotfält och fläck mitt på framkant (och ibland bakkant). Fläcken vid framkanten är riktad mot mitten av bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus avellana, Populus tremula, Salix caprea

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Lomaspilis opis
Östlig fläckmätare