Lithophane consocia Alträfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med i regel ljusare bas. Svart streck bakom njurfläcken med gaffel i båda ändar. Yttre änden av detta i höjd med centrum av njurfläcken. Ås längs mellankroppen. Orange i njurfläcken. Tydlig oval med ljus inre kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 43-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Corylus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Lithophane furcifera
Gaffeltecknat träfly
Lithophane lamda
Blågrått träfly
Polia nebulosa
Dimlundfly