Limnephilus vittatus

Alla foton
Kännetecken: Framvingarna har ett säreget mönster där yttre delens bakre halva är mörk och främre halva är ljus. Mitt på vingen löper ett mörkt band med ett kort ljust avbrott ungefär 2/3 ut mot bakkanten.
©
♀+♂
Framvingelängd: 7-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla