Limnephilus griseus

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Mycket variabel. Mörkt gråbruna, spräckliga framvingar med en främre rektangulär vit fläck och en ojämn bakre vit fläck, men den ena eller båda av dessa kan saknas eller variera i form och storlek. Mer eller mindre tydligt mörkt stigma. Det tycks som om honorna generellt är brokigare tecknade jämfört med hanarna.
©
♀+♂
Framvingelängd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (13 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla