Lasionycta skraelingia Lappfjällfly

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med aningen mörkare mellanfält och ytterfält. Oval och njurfläck i grundfärgen så aningen ljusare än omgivningen. Yttre begränsningen av mellanfältet utdragen i svarta streck längs ribborna.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Polygonum aviculare

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Papestra biren
Blågrått lundfly