Kännetecken: Framvingen mörkt gråbrun, enfärgad och med svag bronsglans. Huvudet har samma färg som framvingarna. Antennerna knappt halva vinglängden. Funnen i Sverige bara på ö i Torne älv.

Lampronia
standfussiella

Kanelrosknoppmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa majalis