Lampronia fuscatella Björkgallmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingarna enfärgat gråbruna med svagt violett skimmer. Bakvingarna ljusare grå. Huvudet blekgult. Antenner halva framvingelängden.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Incurvaria koerneriella
Bokbladskärare
Prays ruficeps
Brun askmal
Denisia obscurella
Grå barrskogspraktmal