Lacanobia w-latinum Blåbärslundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen har ljus bas i främre delen med svart kant bakåt. Ljust gråaktigt stråk längs bakkanten och brett jämnfärgat gråaktigt tvärband i ytterfältet. Svart längsband i bakre halvan mellan tvärlinjerna.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Genista tinctoria, Polygonum, Rubus, Rumex, Stellaria, Vaccinium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Lacanobia thalassina
Brunt lundfly
Apamea remissa
Buskängsfly
Lacanobia contigua
Brokigt lundfly
Luperina testacea
Gräsrotsfly