Lacanobia suasa Mångformigt lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: De flesta har brokigt bruna framvingar med ljus bas, men många mer enfärgat mörkbruna. Karakteristisk spetsigt märke bakom ovalen som inte når yttre tvärlinjen. Ljus våglinje med tydligt W som når ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium, Lactuca, Limonium vulgare, Melilotus, Plantago, Rumex, Trifolium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Lacanobia thalassina
Brunt lundfly
Lacanobia oleracea
Grönsaksfly
Fissipunctia ypsillon
Tappfläckat videfly
Apamea remissa
Buskängsfly
Lacanobia contigua
Brokigt lundfly