Lacanobia splendens Besksötelundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med flera diffusa ljusa och mörka tvärband. Njurfläck gulaktig, svart i bakre delen. Ovalen ljus. Ljusa våglinjen i ytterfältet rak med grunt W. Migrant med fåtal observationer i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium, Lactuca, Plantago, Solanum dulcamara

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Lacanobia oleracea
Grönsaksfly