Korscheltellus fusconebulosus Ormbunksrotfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Rödbruna eller gråbruna framvingar med oregelbunden och varierande ljus teckning. Ofta band av vita trianglar längs ytterkanten och brett ljust band innanför dessa. Vingfransarna omväxlande ljusa och mörka.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula, Pteridium aquilinum, Scirpus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Triodia sylvina
Kamsprötad rotfjäril
Korscheltellus lupulinus
Lerfärgad rotfjäril
Phymatopus hecta
Dvärgrotfjäril