Kännetecken: Brun. Långsmala triangulära framvingar med tydligt markerade bruna ribbor. Täta tvärribbor i pterostigma. Två stjärtspröt som är ljusa med mörka ringar. Tarsen har 5 segment, 1a längre än 2a. Lår ljusa med 2 mörka band.

Kageronia
fuscogrisea

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla