Jodia croceago Saffransfly

Alla foton
Kännetecken: Gulorange framvingar med ljusare oval och njurfläck. Mörk linje mellan märkena som gör en rätvinklig böj precis bakom njurfläcken och utanför en böjd red svarta prickar. Vita fläckar på framkanten. Bara 2 fynd i Skåne från 1800-talet.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Fagus, Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Tiliacea citrago
Trestreckat gulvingsfly