Hypochalcia ahenella Större backmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna framvingar. Mörkare tvärband 1/3 respektive 2/3 ut från framkanten som möts vid bakkanten. Långa framåtriktade palper gör att den påminner om ett gräsmott.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Helianthemum