Hydriomena impluviata Gaffeltaggad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Varierar i mörkhet men alltid med grågrön ton och inifrån är det ett ljust rotfält, mörkt tvärband, smalare ljust och oregegelbundet mellanfält och brett mörkt ytterfält. Begränsningen av rotfältet viker av utåt vid bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Hydriomena ruberata
Rödtonad fältmätare
Hydriomena furcata
Vattrad fältmätare
Chloroclysta miata
Blekgrön fältmätare