Hydrelia sylvata Alälvmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgrå vingar med rostbruna fjäll. Två diffusa men karakteristiska rödbruna tvärlinjer som varierar i styrka.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Salix

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Venusia cambrica
Rönnmätare