Horisme aquata Vitaktig strimmätare

Alla foton
Kännetecken: Karakteristiskt mörkt band vid vila som löper från framhörn till framhörn. Grå längs framkanten. Svart diskpunkt och ett antal vågiga tvärlinjer.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone ranunculoides, Clematis vitalba, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vulgaris

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Horisme vitalbata
Längsbandad strimmätare
Philereme transversata
Svartbrun klaffmätare