Hipparchia semele Sandgräsfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gråbruna vingar med brett gulbrunt tvärband med 2 ögonfläckar på framvingen och 1 på bakvingen vars tvärband är rödare. Undersidan av bakvingen gråspräcklig med bruna inslag liksom kanten av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 43-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Festuca

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Chazara briseis
Vitbandad gräsfjäril
Oeneis jutta
Tallgräsfjäril