Heliothela wulfeniana Svart violmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Liten och karakteristisk art. Mörka bakvingar med distinkt gul fläck. Tydligt vita vingfransar längs ytterkanten på både fram och bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola tricolor