Helcystogramma lutatellum Kvickrotspalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar, ofta mörkare i yttre delen. Par av svarta prickar 1/3 ut och en 2/3 ut. Långa palper med segment 2 tjockt gulbrunt, segment 3 bakåtriktat och smalt. Antennerna svagt ringade.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata, Elymus repens

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Helcystogramma rufescens
Slåtterpalpmal
Dichomeris limosella
Sandklövernålmal
Acompsia cinerella
Gråpalpmal