Hedya atropunctana Svartpunktsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen blågrå och brun med ljus fläck vid framkanten, Yttre delen vit med röd ton som bleknar. Stor rund svart fläck precis utanför gränsen mellan mörkt och ljust. Brun klubbformad fläck från bakre delen av ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Crataegus, Fagus, Myrica gale, Salix, Tilia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Hedya ochroleucana
Rosenbrokvecklare