Habrosyne pyritoides Bandad hallonspinnare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Grå framvingar med helt unik teckning i vitt och brunorange. Mest framträdande är vågorna mitt på vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus, Crataegus, Rubus