Gypsonoma sociana Aspskottvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitaktiga framvingar med brunsvart inre tredjedel. Diffus mörk teckning tvärs över vingen i yttre halvan med svart fläck centralt 2/3 ut som är sammanbunden med svart fläck från framkanten. Rödbrunt och svart framhörn.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus nigra, Populus tremula, Salix

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Gypsonoma dealbana
Hagtornsbladvecklare
Gypsonoma aceriana
Poppelskottvecklare
Spilonota ocellana
Lövträdsknoppvecklare