Kännetecken: Vita framvingar med tydligt avsatt mörkgrå till rödbrun inre 1/3. Diffust gråbrunt tvärband 2/3 ut och svart eller brun fläck vid framhörnet. Varierande mängd mörka fjäll i ytterfältet. Brunt huvud.

Gypsonoma
aceriana

Poppelskottvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Erica, Populus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Gypsonoma dealbana
Hagtornsbladvecklare
Gypsonoma sociana
Aspskottvecklare
Spilonota ocellana
Lövträdsknoppvecklare