Kännetecken: Omisskännelig höstflygare. Framvingar vackert tecknade i grönt, svart och vitt med stor grön oval och diskpunkt.

Griposia
aprilina

Grönt ekfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 42-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Populus, Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Moma alpium
Åsfly