Kännetecken: Stor och murriga grå framvingar med brunaktig teckning skiljer den från övriga ugglemott. Andra vita tvärbandet gör en halvcirkel utåt runt diskpunkten.

Gesneria
centuriella

Större ugglemott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: