Geometra papilionaria Dagfjärilsmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Stor, tydligt större än liknande arter. De två ljusa tvärlinjerna är kraftigt vågformiga.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Salix, Sorbus, Tilia

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Pseudoterpna pruinata
Daggig ginstmätare
Thetidia smaragdaria
Midsommarmätare
Hemithea aestivaria
Brunfläckig lundmätare
Thalera fimbrialis
Tandad lundmätare
Hemistola chrysoprasaria
Smaragdgrön lundmätare
Jodis putata
Blåbärslundmätare