Gelechia scotinella Slånstävmal

Alla foton
Kännetecken: Bruna framvingar med svart pudring. Par av svarta fläckar 2/5 ut och en större 3/5 ut och ljusare band mellan dessa samt brett mörkt band utanför den yttre. Diffust ljust tvärband långt ut. Palperna till stora delar svarta. Huvudet ljusbrunt.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus spinosa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Gelechia nigra
Svart aspstävmal