Gelechia cuneatella Kilfläckstecknad videstävmal

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med vit och svart pudring. Långt svart längsgående streck centralt som har en lång vit sektion. Smalare svart och vitt streck bakom detta. Segment 2 på palperna är triangulärt med svart bas.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Gelechia muscosella
Snedstreckad videstävmal
Gelechia sororculella
Ringfläckad videstävmal
Gelechia turpella
Poppelstävmal